Chổi trải mi là dụng cụ cần thiết trong khi nối mi. Chổi được dùng trước và sau khi nối mi, dùng chổi trải mi đúng cách giúp cho bộ mi nối cho khách hàng được tơi đẹp.

Người nối mi chuyên nghiệp nên tư vấn cho khách hàng nên có chổi trải mi và cách dùng để khi bộ mi nối bị xô hoặc không ngay ngắn có thể tự trải lại bộ mi vào nếp như ban đầu

Chổi trải mi có nhiều màu để lựa chọn như chổi màu đen, màu xanh hay màu hồng

choi trai mi